,

Videofragmenten boekpresentatie

Interview met Gertrude
(oud) stadsdichter Otteline van Panthaleon van Eck leest een gedicht voor