• Het aardige van schrijven is dat je het nooit leert.
  — Simon Carmiggelt
 • The impulse to write things down is a peculiary compulsive one, inexplicable to those who do not share it.
  — Joan Didion
 • Tussen de waarheid en het schrijven botert het niet.
  — Connie Palmen
 • Wantrouw elke drijfveer tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren.
  — Godfried Bomans
Slotakte

Geschiedenis van mijn dood

Bij de 77-jarige Elsie de Vries neemt het verlangen naar de dood toe.
‘Ik heb het leven nog weinig te bieden en omgekeerd heeft het leven mij niet veel meer te geven.’

Slotakte is een intieme roman over fundamentele levensvragen: oud zijn, vriendschap, liefde en dood. Observaties en overpeinzingen vanuit een veranderend perspectief en met een haperend geheugen schetsen het verstrijken van de tijd. Ze laten het proces zien van iemand die toegroeit naar een dood omdat het leven ‘volleefd’ is.

Gertrude Klinkhamer

Geïntrigeerd door wat mensen bepaalt, wat hen beweegt en de innerlijke zoektocht die daarmee gepaard gaat, waren drijvende krachten in haar arbeidzaam leven en vormen ook de rode draad in de twee gepubliceerde boeken.