Een verdiepende leesgroep in oprichting

Het ligt in onze bedoeling om dit najaar in Zutphen (e.o.) te starten met een literaire leesclub. Initiatiefnemers zijn Gertrude Klinkhamer en Leontien Tiddens. We zijn beiden liefhebbers van literaire boeken én van taal. We vinden het daarom belangrijk dat er in de besprekingen niet alleen over de inhoud van het boek wordt gesproken, maar bijvoorbeeld ook over de vorm, de gehanteerde schrijftechniek en de achtergronden en/of oeuvre van de schrijver.

Structuur van de bijeenkomst
De bespreking zal meestal twee hoofdlijnen kennen: enerzijds de literaire aspecten zoals stijl, structuur en thematiek, anderzijds het uitwisselen van leeservaringen en reflecties op de inhoud van het boek. Uiteraard kunnen deze zaken door elkaar lopen. Belangrijke rol voor de gespreksleider is het in goede banen leiden van de uitwisseling van gedachten en observaties.

Te bespreken onderwerpen
Onderstaand overzicht geeft (niet uitputtend, noch dwingend) weer welke onderwerpen de boekbespreking de gewenste diepgang zouden kunnen geven:
* informatie over de auteur en zijn/haar oeuvre
* verloop van het verhaal
*. thema van het boek
*. wat valt er te zeggen over de schrijfstijl/het taalgebruik?
*. wat valt er te zeggen over de titel?
* hoe worden de personages uitgewerkt?
* samenvatting van het boek in tien woorden
*. wel of geen identificatie met de protagonist?
*. mooiste zin?
*. welk perspectief gebruikt de schrijver?
* schrijfstijl/ taalgebruik
*. welke rol spelen metaforen?
* relatie met maatschappelijke werkelijkheid

Praktisch
Wij denken aan:
* een groep van maximaal acht personen
* evenveel mannen dan vrouwen
* boeken uit de internationale en Nederlandse klassieke en moderne literatuur (fictie)
* bijeenkomsten eens in de acht weken (6x per jaar)
* boekenkeuze door wisselend persoon
* gespreksleiding en inleiding door persoon die boek heeft voorgesteld
* de bijeenkomsten worden (roulerend) bij de deelnemers thuis gehouden
* gespreksleider is niet degene bij wie de bijeenkomst wordt gehouden
* bijeenkomsten van 2 à 3 uur

Tot slot
Mocht je een echte (literaire) lezer zijn en ervoor voelen je leeservaring te verdiepen door die met anderen te delen, stuur dan een bericht naar gertrude.klinkhamer@gmail.com of bel 06-245 90 989.

Wij nemen dan contact op om een afspraak te maken om onze wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.